top of page

#COVIDconsensus

Op 3 november publiceerde Nature.com het COVIDconsensus rapport, waarin middels de Delphi-methode 386 experts uit 112 landen een reeks van 41 consensusverklaringen en 57 aanbevelingen heeft ontwikkeld. Wij hebben het rapport vertaald naar het Nederlands en is verderop op deze pagina te lezen en ook te downloaden.

De 6 Thema's

Niemand van ons is veilig totdat iedereen veilig is. Pandemische ongelijkheid moet stoppen. Dit omvat het rekening houden met reeds bestaande sociale determinanten van gezondheid, het aanpakken van toegang tot betaalbare vaccins, tests, andere benodigdheden en behandelingen, en speciale aandacht voor de behoeften van kwetsbare groepen (zoals ouderen en immuun gecompromitteerde individuen, kinderen en gezondheidswerkers).

SARS-CoV-2 beweegt nog steeds onder ons – ondanks dat sommige regeringen verder gaan – en vereist voortdurende inspanningen en middelen om levens te redden. Er zijn reservoirs waaruit nog zorgwekkende varianten kunnen ontstaan; mogelijke endemiciteit betekent niet noodzakelijk een lagere ziekte-ernst. Brede financiering voor de ontwikkeling van langdurige immunogene vaccins moet gelijktijdig plaatsvinden met andere preventiemaatregelen. De impact van infectie op de lange termijn moet worden beoordeeld, aangezien COVID al lang een chronische aandoening is.

Vaccins zijn een effectief middel tegen COVID-19, maar zullen niet alleen een einde maken aan COVID-19 als een bedreiging voor de volksgezondheid. Vaccinatie als enige strategie om op een pandemie te reageren heeft beperkingen als gevolg van immuun ontsnapping, afnemende immuniteit, ongelijke toegang, aarzeling over vaccins en de afwezigheid van immunisatiestrategieën. Er is een veelzijdige aanpak nodig voor de volksgezondheid plus vaccins, waaronder testen, toezicht, behandeling, betrokkenheid van de gemeenschap en implementatie van sociale preventiemaatregelen (zoals gezichtsmaskers, afstand nemen en quarantaine), structurele interventies (zoals ventilatie en luchtfiltratie) en financiële prikkels (bijvoorbeeld steunmaatregelen).

Multisectoriële samenwerking waarbij gemeenschappen centraal staan en vertrouwen wekt, is nodig. Het beëindigen van COVID-19 als een bedreiging voor de volksgezondheid vereist benaderingen van de hele samenleving en de hele overheid waarbij vertrouwde leiders en organisaties van de gemeenschap, wetenschappelijke experts, bedrijven en andere disciplines en sectoren worden betrokken. Deze uitgebreide pool van medewerkers kan het beste inspelen op uiteenlopende behoeften met betrekking tot manieren van toegang, communicatie, innovatie en vertrouwen onder verschillende bevolkingsgroepen.

Responsieve gezondheidsstelsels zijn cruciaal om te reageren op de COVID-19-pandemie en hebben gecoördineerde overheidssteun nodig. De aanhoudende vraag naar gezondheidsstelsels vereist bescherming van het fysieke en mentale welzijn van gezondheidswerkers; het verminderen van economische belemmeringen voor apparatuur en behandeling, inclusief het aanpakken van factoren in de toeleveringsketen, versterking van de eerstelijnszorg, en het aannemen van een alomvattende, intersectorale aanpak op meerdere niveaus voor paraatheids- en responsactiviteiten.

Ongunstige krachten dagen de inspanningen uit om een einde te maken aan de bedreiging voor de volksgezondheid door COVID-19. Ga soevereine staatsactoren tegen die openlijk vijandig staan tegenover wetenschap en volksgezondheid en andere entiteiten met gevestigde belangen die valse informatie verspreiden. Volksgezondheidsautoriteiten moeten vertrouwen opbouwen in empirisch onderbouwde communicatie en samenwerken met degenen die toezicht houden op en verantwoordelijk zijn voor de verspreiders van valse informatie.

bottom of page